Oferta i doświadczenia

Pragnę zaoferować Państwu swoje doświadczenie z zakresu budowania przedsięwzięć on-line.

W trakcie swojej kariery zawodowej zajmowałem się 3 typami projektów z zakresu IT:

  1. wdrożeniami internetowymi
  2. projektami multimedialnymi
  3. projektami budowy cyfrowych archiwów

Kolejność obszarów przedstawia kolejność w jakiej się z nimi zapoznawałem. Jest to w dużej mierze wypadkowa rozwoju technologii internetowych, które pierwotnie służyły głównie jako nowsza wersja papierowych zastosowań, stopniowo rozwijająca się w kierunku coraz bardziej praktycznego ich użycia oraz multimedialności.

Wdrożenia internetowe

Jako wdrożenia internetowe rozumiem złożone projektu, które zaczynają się od stworzenia modelu biznesowego, poprzez znalezienie odpowiednich narzędzi biznesowych i technologicznych, aż do wdrożenia właściwego projektu i uruchomienia jego promocji. Miałem przyjemność uczestniczyć w projektach dla HBO Polska (projekt i budowa strony internetowej), Radia Zet (projekt, budowa i utrzymanie pierwszego portalu internetowego radia wraz ze stworzeniem pełnego workflow dla redakcji), redesign witryny BBC Polska (w ramach portalu Netii), stworzeniu portalu TVP (wraz z całościowym przygotowaniem procesów biznesowych), budowie projektu VPUZZLER (serwis sprzedaży mediów w internecie – fotografii, wideo, zdjęć) – by wymienić tylko najważniejsze doświadczenia.

Obecnie mam okazję rozwijać fascynujący projekt Polskiego Słownika Biograficznego w internecie. To ogromne zadanie publikacji ponad 27.000 biogramów Polaków i obcokrajowców, którzy odcisnęli swoje piętno na historii Polski. Autorami biogramów jest ponad 4.000 historyków. W 2013 roku projekt został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Projekt jest realizowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny we współpracy z licznymi partnerami – Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Narodowym Bankiem Polskim, Polską Grupą Energetyczną, Akademią Obrony Narodowej, Szkołą Główną Handlową i wieloma innymi instytucjami.

Projekty multimedialne

Wraz z rozwojem internetu multimedia zaczęły odgrywać w nim wiodącą rolę. W wielu analizach jako wyznacznik ich znaczenia podaje się w jakim stopniu wysycają łącza. Trudno uznać parametr “ruchu” za coś więcej niż prostą daną ilościową. Internet dziś to przede wszystkim miejsce dokonywania miliardów operacji biznesowych. Patrząc w tych kategoriach widać jak istotne stały się multimedia – reklama wideo, SmartTV, media w internecie – to dziś mainstreamowe zachowania coraz starszych odbiorców. Media w sieci, to już nie nowinka dla early adopters, to większość rynku. Ostatnie badania mówią o tym jednoznacznie. Zacytujmy może Laurę McLella (Gartner) o zacieraniu granicy pomiędzy tradycyjnym a marketingiem interactive:

The line between digital and traditional marketing continues to blur.

For marketers in 2014, it’s less about digital marketing than marketing in a digital world. Hence, marketers manage a much more balanced and integrated marketing mix than in previous years, which were characterised by online and offline silos. The resulting digital experience moves customers toward a more self-service buying model, allowing reductions in sales budgets that were designed around older, physical models.

W swojej karierze miałem okazję tworzyć pierwsze projekty streamingu video na telefony komórkowe. Sygnał z Olimpiady w Atenach został przesłany w sieci Polkomtel testowo pod względem biznesowym, ale stanowił pierwszy w Polsce proof-of-concept tego co jest możliwe w sieciach komórkowych. Uruchamiałem również pierwsze aplikacje TVP w aplikacjach SmartTV – Samsung i Sony.

Projekty budowy cyfrowych archiwów

W trakcie swojej pracy wielokrotnie spotykałem się z zagadnieniem archiwizacji. Wraz ze stopniowo coraz szerszym udostępnianiem zasobów w internecie rosła presja na cyfryzację tychże. Dodatkowo cyfrowy tok produkcji może (choć nie zawsze tak jest) obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Stopniowo wraz z postępującą cyfryzacją zasobów do plików rosło znaczenie systemów zarządzania tymi zbiorami. To szerokie zagadnienie, które obejmuje opis materiałów, ich przechowanie, udostępnianie, zarządzanie przestrzenią do ich przechowania, integralnością plików i wieloma innymi aspektami. To styk technologii, programu, biznesu i prawa.

Miałem okazję prowadzić projekt pilota cyfrowego archiwum w Telewizji Polskiej, a obecnie eksploruję tę tematykę we własnej działalności akwizycji, przechowania i sprzedaży plików w internecie. Każdego dnia tysiące plików trafia do dystrybucji za pośrednictwem serwisu vpuzzler.com. Również projekt Internetowego Polskiego Słownika Biograficznego to w swojej istocie projekt archiwizacji zasobów w postaci cyfrowej. Udostępniane są w nim bowiem nie tylko zasoby tekstowe Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, ale również zasoby partnerów posiadających multimedia – Narodowego Archiwum Cyfrowego, Polskiego Radia i innych podmiotów.